Twój koszyk więcej »

Katalog produktów

Panel kontrahenta

Zaloguj się do systemu

aby poznać ofertę

przygotowaną specjalnie

dla Twojej firmy.

792 670 069
792 432 145

klimanovum@wp.pl
Czynne     Poniedziałek-Piątek
8:00-16:00

Kontakt

 Hurtownia Klimanovum

 ul. gen. Franciszka Włada 1

99-400 Łowicz

NIP: 8341773724

 mail: klimanovum@wp.pl

tel: 792670069,792432145

gg: 46528782 

 

Mbank 26 1140 2004 0000 3102 7470 8890

 

 

 

 

 

 

Masz pytanie. Pomożemy online!!

 

Mapa dojazdu

 


Wyświetl większą mapę

Udostępnij na facebook.com Udostępnij na nk.pl Umieść w opisie gg Udostępnij na twitter.com

Ocena efektywności urządzeń chłodniczych

Zgodnie z art. 62, ust. 1 pkt. 6 Prawa Budowlanego wszystkie urządzenia chłodnicze zabudowane w układach klimatyzacyjnych o mocy chłodniczej powyżej 12kW powinny co najmniej raz na 5 lat podlegać ocenie efektywności energetycznej.
Zakres oceny obejmuje:
Przeprowadzenie inwentaryzacji systemów klimatyzacyjnych zabudowanych na obiekcie z szczególnym uwzględnieniem:
- określeniem schematów działania systemów,
- sprawdzeniem zasad realizacji procesów obróbki powietrza,
- sprawdzeniem sposobu działania układów automatycznej regulacji,
- weryfikacji parametrów pracy układów w odniesieniu do warunków obliczeniowych,
- sprawdzeniem stanu technicznego instalacji: urządzeń, kanałów, rurociągów.
Wykonanie właściwych pomiarów efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych zabudowanych w układach klimatyzacyjnych przy pomocy odpowiednich przyrządów pomiarowych:
- określenie ilości, wielkości i rodzaju sprężarek zbudowanych w urządzeniach chłodniczych o mocy powyżej 12 kW,
- przeprowadzenie bezpośrednich pomiarów odpowiednich temperatur i ciśnień w obiegach chłodniczych celem określenia rzeczywistej wydajności chłodniczej sprężarek (urządzeń),
- przeprowadzenie bezpośrednich pomiarów prądowych umożliwiających wyznaczenie rzeczywistej mocy elektrycznej pobieranej przez sprężarki (urządzenia).
 Przygotowanie protokołów końcowych:
- na podstawie otrzymanych wyników pomiarów określenie wskaźników efektywności energetycznej sprężarek (urządzeń),
- porównanie otrzymanych wartości współczynników efektywności energetycznej z wartościami nominalnymi (fabrycznymi) sprężarek (urządzeń),
- określenie przyczyn ewentualnych odchyłek (nieprawidłowa ilość czynnika chłodniczego, uszkodzenia, zabrudzenia poszczególnych fragmentów urządzeń, stan izolacji itp.)
- wskazanie działań w miejscach wymagających interwencji (zgodnie ze stwierdzonymi nieprawidłowościami),
- wskazanie możliwych do zastosowania modernizacji poprawiających efektywność energetyczną układów (obróbka powietrza, nastawy i sposób działania automatycznej regulacji, czas i parametry pracy itp.).
Zgodnie z art. 62, ust. 5 tego typu oceny mogą wykonywać osoby posiadające następujące kwalifikacje:
- świadectwa kwalifikacyjne w zakresie napraw i obsługi urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane,
- świadectwa kwalifikacyjne dozorowe i eksploatacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (w zakresie wymaganym dla instalacji klimatyzacyjnych).
Firma nasza posiada wymagane prawem uprawnienia, ukończyliśmy również niezbędne szkolenia z zakresu oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych uprawniające nas do wykonywania przedmiotowych ocen.


Szkolenie zostało potwierdzone certyfikatem wydanym przez
KRAJOWE CENTRUM INNOWACJI CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI , którego jesteśmy członkami.

Badania wykonywane są aparaturą pomiarową firmy TESTO.

 

 

Lista plików